Как се става доброволец?

Как се става доброволец?

Желаете да се присъедините към доброволческия екип на Община Оряхово?

Попълнете заявление за кандидатстване и придружаващите го формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие и поверителност (образец 1) и изпратете на e-mail: mail@ oriahovo.bgили входирате в Деловодство на Община Оряхово – „Информационен център” на първия етаж в сградата на Община Оряхово, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 на адрес : гр.  Оряхово, ул. “Андрей Чапразов” 15.

 Попълнените документи може да изпратите на имейл mail@ oriahovo.bg или да ги подадете в Община Оряхово, от 08.00 до 17.00 на адрес : гр.  Оряхово, ул. “Андрей Чапразов” 15.

 

16.07.2019г.

Информация за африканска чума

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ВРАЦА

 ИНФОРМАЦИЯ

за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

 

 • Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете(диви и домашни).
 • Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).
 • Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.
 • В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, контактно или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента на разпространението му.
 • Хората и другите видове животни не боледуват!!!
 • Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо :

-          с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;

-          с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени

свине;

-          със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи; опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено месо;

-          с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени (сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).

ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖДА ЗАБРАНА ЗА:

 • КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗОНА НА ОГНИЩА НА АЧС
 • ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ и ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ СВИНЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ВИСОКА ТЕРМИЧНА ПРЕРАБОТКА ОТ ОГНИЩА И НАДЗОРНИ ЗОНИ

ВАЖНО Е:

 • Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.
 • Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.
 • Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.
 • В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са:
 1. oбили в контакт със заразени домашни свине;
 2. oбили в контакт с диви свине;
 3. oбили на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете;
 4. oучаствали в ловни излети, дърводобрив и др.
 • Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства за нерегламентирано транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на такова незабавно да се уведоми съответната ОДБХ.
 • При установявяване или получаване на сигнали за умрели диви или домашни свине да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ.

Обява офис за военен отчет-16.07.2019 г

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 - Военно Въздушни Сили - 77длъжности за 21 Военни формирования .

 

Документи се приемат до 05.09. 2019г. включително.

За информация и подаване на документи:

Офис за военен отчет в община Оряхово

експерт в община Оряхово - Андрей Стоянов тел.0889898666

 

Прием на документи за асистенти

Обява за прием на документи за асистенти

ОБЩИНА ОРЯХОВО

На основание чл. 26 ал.1 от Закона за личната помощ и чл.6 ал.3 от Наредба РД-07-7от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ

ОБЯВЯВА

Прием на документи за АСИСТЕНТИ

Необходими документи:

1. Заявление (Приложение 4 от Наредбата) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Оряхово или получено на хартиен носител на посочения по-долу  адрес.

2. Автобиография.

3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен договор.

4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

5. Други документи по преценка на кандидата, напр. удостоверение за успешно преминат курс на обучение за асистент, документ удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище и др.

Документите се подават от: 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч. в Общинска администрация гр.Оряхово: ул. „Андрей Чапразов” № 15 етаж 1, стая 104

Срок за подаване на документи – постоянен.

За справки телефон 09171 47 27

Файлове за сваляне: Заявление -декларация ( Приложение 4 от Наредбата)

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019