СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.09.17

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  21.09.2017 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1  учител/лектор по химия,биология,хигиена на храненето

1  учител по физическо възпитание и спорт

1  учител по музика

учител по английски език

фармацевт

1  помощник – фармацевт

1  учител, детска градина

1  помощник-възпитател

3  учител, начален

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

1  продавач-консултант

10 машинен оператор, навиване на бобина

10 шивач

 

    • По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

1 сервитьор

2 чистач/хигиенист

1 общ работник

1 пазач, невъоръжена охрана

1 домакин/чистач сграда

1 общ работник

 

    • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

1 общ работник

1 стругар

 

    • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

помощник-готвач

ЧЕЗ Разпределение - планови прекъсвания 25-29.09.2017

Cez

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 25 – 29 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Област Враца

 

 

Община Оряхово  

 

На 25.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 26.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 27.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 28.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./   На 29.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Оряхово: Алея на Мира и Дружбата, Бачо Киро, Васил Петлешков, Добруджа, Иван Вазов, Момчил войвода, Райна Княгиня, Родопи, Силистра, Странджата, ул. „Цар Калоян“.

 

 

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

 

О Б Я В Я В А

СТАРТИРАНЕТО НА 18.09.2017г.НА
 П Р О Ц Е Д У Р И
 ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ВЕДОМСТВА,ОБЛАСТНИТЕ  И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОМПОНЕНТ 1 НА

ПРОГРАМА  “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 

ОБЕКТ НА ПРОГРАМАТА

Младежи до 29 г. ненавършени до 09.10.2017г., включително,завършили висшето си образование и придобили образователно - квалификационна степен “професионален бакалавър” („специалист”), “бакалавър”, “магистър” или “доктор”, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.

Подробна информация за:

  • ØКвоти №1, №2 и №3 за работните места в централните ведомства,  в областните и общинските администрации;
  • ØПроцедурите за кандидатстване за работните места в централните ведомства, в областните и общинските администрации по програма „Старт на кариерата” за заетост през 2018 година;
  • ØКритерии за подбор на кандидати по Програма ”Старт на кариерата” за заетост през 2018 година

 

Ще получите в  стая № 1 , Дирекция "Бюро по труда" Оряхово.

 

Кандидатите не трябва да притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Да бъдат регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” като безработниили заети лица.                          

 

 Крайният срок за депозиране на документите за участие по Програмата – 09.10.2017г.

 

Документите се подават лично.

ВАЖНО!!!

ВАЖНО! ВАЖНО ! ВАЖНО!

 

  Във връзка с  разширяване на кампанията за предоставяне на  Уникален код за достъп / УКД/ до електронните медицински досиета, РЗОК –Враца информира,че всеки гражданин, който посети Районната здравноосигурителна  каса или  общинския офис в гр. Оряхово по какъвто и да е повод – заверка на рецептурни книжки, подаване на документи или получаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти и други, заплащани от Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/  има възможността  да получи безплатно своя Уникален код за достъп /УКД/ до електронното си медицинско досие. С това се поставя началото на кампания за засилване на вниманието  и обществения контрол върху изразходване на публичния ресурс , с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в полза на пациентите.

  С  УКД всеки гражданин  може да упражни правото си да провери дали отразените в личното му здравно досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните , той може да подаде сигнал до РЗОК или до НЗОК. Контролните органи на институцията ще извършат проверка като информират и гражданина за резултатите от нея. При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности.

ЧЕЗ Разпределение - планови прекъсвания 18-21.09.2017

Cez

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ,  за периода 18-21 септември 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни  превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани  дейности.

 

Област

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

 

ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ

 

 

Община Оряхово

 

На 18.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 19.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 20.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 21.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ На 22.09.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ -

 

Оряхово: Алея На Мира и Дружбата, Бачо Киро, Васил Петлешков, Добруджа, Иван Вазов, Момчил Войвода, Райна Княгиня, Родопи, Силистра, Странджата, Цар Калоян

 

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както  и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифнияплан към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ наcez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017