ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 21.05.2018

О Б Я В А

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило ПИСМО с вх. №10-00-100/18.05.2018 г. от Община Мизия относно: провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности  по слънчоглед, пшеница и царевица от ЗП ”Йордан Бояджиев”, гр. Мизия, ул.”Цанко Церковски”№18

1. от 23.05.2018 г. до 24.05.2018 г. от 08:00  до 11:00 часа. и от 18:00  до 20:00 часа.  ще се  извърши наземно третиране на  пшеница с продукти за растителна защита, както следва:

 1. 1.Циперфор 100ЕВ, с карантинен срок 21 дни при  доза 25мл./дка
 2. 2.Приаксор ЕК, с карантинен срок 35 дни при доза 100 мл./дка
 3. 3.Виталозол Голд СК, няма карантинен срок при доза 150 мл./дка

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

-         Среден връх (48043-131) с площ 92,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км. и от гр. Оряхово на 7 км., дата на третиране 23.05.2018г.

-         Среден връх (48043-132) с площ 483 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,2 км., дата на третиране 23.05.2018г.

-         Среден връх (48043-138) с площ 233,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км. и от гр. Оряхово на 7 км., дата на третиране 23.05.2018г.

-         Нецов дол (48043-142) с площ 13 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,5 км., дата на третиране 23.05.2018г.

-         Вълчанов геран (48043-140) с площ 54,1 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,2 км., дата на третиране 24.05.2018г.

 

2. от 25.05.2018 г. до 25.05.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа.   ще се  извърши наземно третиране на  царевица с продукти за растителна защита, както следва:

 • Елумис ОД, карантинен срок няма при доза 200 мл./дка
 • Цинк 700СК, карантинен срок няма при доза 100 мл./дка

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

-         Лалков дол (65396-135) с площ 48 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 1,5 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Лалков дол (65396-135) с площ 18,7 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 1,5 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Лозарски дол (65396-48) с площ 56,4 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3,5 км. и от с. Сараево на 2 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Късия борун (65396-136) с площ 39,5 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 1,7 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Средния борун (65396-135 и 136) с площ 56,9 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 1,7 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Над Селановски дол (48043-74/75) с площ 416,4 дка, отстоящи от гр. Мизия на 0,5 км. и от с. Сараево на 3 км., дата на третиране 25.05.2018г.

-         Лалков дол (48043-81) с площ 325,9 дка, отстоящи от гр. Мизия на 2,5 км. и от с. Сараево на 1,5 км., дата на третиране 25.05.2018г.

 

3. от 26.05.2018 г. до 26.05.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа.   ще се  извърши наземно третиране на  царевица с продукти за растителна защита, както следва:

 • Челиндж, карантинен срок няма при доза 150 мл./дка
 • Фокус ултра, карантинен срок 60 дни при доза 200 мл./дка
 • Експрес, карантинен срок 30 дни при доза 4 гр./дка

Подлежащите на третиране земеделски земи са разположени в следните местности:

-         Среден връх (48043-130/132) с площ 754,4 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,5 км. и от гр. Оряхово на 6 км., дата на третиране 26.05.2018г.

-         Йолов дол (48043-126) с площ 60,1 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,5 км. и от с. Сараева на 6 км., дата на третиране 26.05.2018г.

-         Долно ливаде (48043-36 и 37 и 39) с площ 255,6 дка, отстоящи от гр. Мизия на 1,5 км. и от с. Сараева на 1,5 км., дата на третиране 26.05.2018г.

 

За допълнителна информация може да се свържете с фирмата на тел. 0889574069

         Важно за стопаните на пчели е да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането.

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 17.05.18

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  17.05.2018 г.

  

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

1агроном

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

6оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

7 сезонен работник, земеделието

1 помощник-готвач

 

 

 • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 продавач-консултант – чл. 36, ал. 1

 1 сервитьор – чл. 51, ал. 1

 1 лозар – чл. 51, ал. 1

 1 продавач-консултант – чл. 51, ал.1

 1 лозар – чл. 51, ал. 2

 1 барман – чл. 53 а

 1 общ работник – чл. 55 в

 1 продавач-консултант – чл. 55 г

 

 

 • По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

 

 3 общ работник

 1 продавач-консултант

 1 чистач-хигиенист

 1 пазач, невъоръжена охрана

Обява за събиране инфо от фирми за ОУПО

OUPO

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 15.05.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-25/14.05.2018 г. от Радослав Георгиев Николов, фирма “Лозко” ЕООД, с. Лесковец, ул. “Оряховско шосе” №1, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

 • Øна  17, 18, 19, 21, 22.05.2018 г. от 08:00  до 18:00 часа. ще се проведе третиране на лозов масив с препарати:

-          Верита ВГ – с карантинен срок 30 дни, при доза 200 гр/дка

-         Фалкон – с карантинен срок 35 дни, при доза 35 мл/дка

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – мана.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности: 

-         800 дка - Лозов масив на фирма „Лозко” ЕООД,  с. Лесковец, общ. Оряхово , отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5км.

         

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018