Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Покана за свикване на Общо събрание на ККБ Надежда-Оряхово-2024 21 Май 2024 5
Дирекция Бюро по труда - ден на отворени врати! 14 Май 2024 182
Община Оряхово обявява подбор за длъжност „Главен специалист - Кадри и ТРЗ“ към дирекция „дирекция „Финансово-стопански, икономически дейности, местни данъци и такси, и управление на собствеността“ 24 Април 2024 112
Свободни работни места към 15.04.2024г. 12 Април 2024 12699
Обяви офис за военен отчет-Община Оряхово 11 Април 2024 271
Община Оряхово обявява подбор за длъжност „Шофьор- училищен автобус“ към дирекция „ Административно обслужване, образование, култура, спорт и туризъм ” 10 Април 2024 123
Обява-третиране против кърлежи 05 Април 2024 91
Община Оряхово обявява подбор за длъжност Главен специалист "Кадри и ТРЗ" към дирекция „Финансово-счетоводни дейности и данъци, социална политика и здравеопазване” 04 Април 2024 126
Община Оряхово обявява подбор за длъжност Младши специалист "Устройство на територията" към дирекция „Общински технически дейности, инвестиции и общинска собственост” 03 Април 2024 117
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, за 2024г. 07 Февруари 2024 220
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024