Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 24 Ноември 2020 14
Свободни работни места към 19.11.2020г. 19 Ноември 2020 2022
Държавно предприятие,,Пристанищна инфраструктура" - Търгове 18 Ноември 2020 47
Съобщение-авариен ремонт 01.10.2020г 02 Октомври 2020 99
Проект на Заповед за обявяване на защитена зона BG0000334 „Остров” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 29 Септември 2020 95
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „МЛАДИ РОМСКИ ПЕДАГОЗИ“ – 2020/2021 ЗА СЕЛО ГЛОЖЕНЕ, СЕЛО ХЪРЛЕЦ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ И ЗА ГР. ОРЯХОВО 17 Септември 2020 347
Уведомление за пръскане с хербицид 03 Септември 2020 110
Съобщение по чл.62 а от Закона за водите 03 Септември 2020 117
Съобщение ВИК - гр.Враца 04 Юни 2020 267
Мерки за недопускане на пожари през лятото 19 Май 2020 257
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020