Докладна за отчет на бюджета към 31.12.2018г.

Докладна за изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Касово изпълнение на бюджета 2018г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

Създадена на Вторник, 03 Април 2018 16:00

Касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.

Създадена на Сряда, 02 Май 2018 11:00

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Обяснителна записка бюджет към 31.03.2018г.

Създадена на Четвъртък, 10 Май 2018 09:36

Касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.

Създадена на Четвъртък, 14 Юни 2018 08:59

Касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018г.

Създадена на Четвъртък, 04 Октомври 2018 09:25

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. 

Създадена на Четвъртък, 04 Октомври 2018 09:25

Касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018г. 

Създадена на Четвъртък, 04 Октомври 2018 09:25

Касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018г.

Създадена на Четвъртък, 19 Ноември 2018 11:15

Касово изпълнение на бюджета към 31.09.2018г. 

Създадена на Четвъртък, 19 Ноември 2018 11:20

Касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018г. 

Създадена на Сряда, 05 Декември 2018 10:44

Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018г. 

Създадена на Понеделник, 21 Януари 2019 11:24

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г. 

Още статии ...

  1. Бюджет
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019