Касово изпълнение на бюджета 2018г.

Създадена на Сряда, 28 Февруари 2018 12:00

Касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

Създадена на Вторник, 03 Април 2018 16:00

Касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.

Създадена на Сряда, 02 Май 2018 11:00

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Обяснителна записка бюджет към 31.03.2018г.

Създадена на Четвъртък, 10 Май 2018 09:36

Касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.

Създадена на Четвъртък, 14 Юни 2018 08:59

Касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018г.

Средства от ЕС 2018г.

СЕС ДЕС 31.01.2018

СЕС ДМП 31.01.2018

СЕС КСФ 31.01.2018

СЕС РА 31.01.2018

Чужди средства 31.01.2018

Създадена на Вторник, 03 Април 2018 10:52

Отчети СЕС към 28.02.2018

Бюджет

Бюджет на Община Оряхово за 2018 година

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018