Важно съобщение!

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

РУ НА МВР ГРАД ОРЯХОВО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НАПОСЛЕДЪК СА ЗАЧЕСТИЛИ СЛУЧАИТЕ НА ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. 

 


В ТАЗИ ВРЪЗКА ВИ ПРИЗОВАВАМЕ: 


АКО БЪДЕТЕ ПОТЪРСЕНИ НА ДОМАШНИЯ СИ ТЕЛЕФОН ОТ „РОДНИНА“, „ЛЕКАР“ ИЛИ „ПОЛИЦАЙ“ ОТНОСНО:

ОПЕРАЦИЯ НА ВАШ БЛИЗЪК ИЛИ РОДНИНА; ПОЛУЧАВАНЕ НА КОЛЕТ, ИЛИ ДА УЧАСТВАТЕ В ПОЛИЦЕЙСКА ОПЕРАЦИЯ ПО ЗАДЪРЖАНЕ НА ИЗМАМНИЦИ, НЕЗАБАВНО ПРЕКЪСНЕТЕ РАЗГОВОРА И ПОТЪРСЕТЕ СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЕЛЕФОН - 112.

 

 

 

МОЖЕ ДА СЪОБЩИТЕ ЗА СЛУЧИЛОТО СЕ И НА ВАШ СЪСЕД, БЛИЗЪК ИЛИ ПРИЯТЕЛ, КОЙТО ДА ВИ ОКАЖЕ ПОМОЩ.

 

 

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО 2017 г.

 

 

ЧЕЗ Разпределение - планови прекъсвания

 

 

 

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 31 юли – 04 август 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

 

Област

Дата/период  Времетраене    Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

 

 

Община Оряхово

За периода 31.07. - 04.08.2017 г. /08:00 - 16:30 ч./ - Оряхово: Алея на мира и дружбата, Бачо Киро, Васил Петлешков, Добруджа, Иван Вазов, Момчил Войвода, Райна Княгиня, Родопи, Силистра, Странджата, ул. „Цар Калоян“.

 

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Свободни работни места към 27.07.2017 г.

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  27.07.2017 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител, по технология на винопроизводството

1 учител по български език и литература и руски език

2 учител по технология на кулинарната продукция – практика

1 учител/лектор по химия, биология, хигиена на храненето

1 учител по физическо възпитание и спорт

1 лектор по английски език

1 фармацевт

1 помощник-фармацевт

1 главен счетоводител

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

6 оператор, производствена линия

2 продавач-консултант

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 охранител

 

 

  • По Насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение

 

1 продавач-консултант – чл. 53а

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

7 помощник-готвач

 

Свободни работни места към 20.07.2017 г.

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 20.07.2017 г.

 

     Работни места за специалисти с висше образование

       1 учител, по технология на винопроизводството

       1 учител по български език и литература и руски език

       2 учител по технология на кулинарната продукция – практика

       1 учител/лектор по химия, биология, хигиена на храненето

       1 учител по физическо възпитание и спорт

       1 лектор по английски език

       1 фармацевт

       1 помощник-фармацевт

       1 главен счетоводител

 

             Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

       7 оператор, производствена линия

       2 продавач-консултант

       1 шофьор, лекотоварен автомобил

       1 охранител

 

      По Насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение

        1 продавач-консултант – чл. 53а

 

      По Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

        1 продавач-консултант

 

       По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост
  
        свободни работни места за обучение по време на работа:

         7 помощник-готвач

 

        По схема „Обучения и заетост”
 
          1 помощник, кухня (без домашен)

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.07.2017 г.

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.07.2017 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

 

1 учител, по технология на винопроизводството

1 фармацевт

1 помощник-фармацевт

 

 

     Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

 

8 оператор, производствена линия

2 продавач-консултант

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 охранител

 

 

  • По Насърчителни мерки от ЗНЗ за заетост и обучение

 

1 продавач-консултант – чл. 53а

 

 

 

  • По Проект „Нова възможност за младежка заетост” – схема „Младежка заетост

 

свободни работни места за обучение по време на работа:

 

7 помощник-готвач

 

  

  • По схема „Обучения и заетост”

 

1 общ работник

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017