Постоянни комисиии

Създадена на Понеделник, 01 Април 2024

І. Комисия по Финанси, бюджет, общинска собственост и данъчна политика.

 Ива Цонева Баникова- председател

 Хортензия Руменова Василева- зам. Председател

 Стелиян Стефанов Христов - член на комисията

 Марио Иванов Милов - член на комисията

 Асен Ицов Кирилов - член на комисията      

 Ивайло Митков Иванов - член на комисията

 Светлозар Василев Николов - член на комисията

ІІ. Комисия по земеделие, природни ресурси, горско стопанство, екология итуризъм

 Хортензия Руменова Василева - председател

 Стелиян Стефанов Христов - зам.председател

 Марио Иванов Милов - член на комисията

 Кирил Ицов Радионов - член на комисията

 Цветелина Борисова Стефанова - член на комисията

ІІІ. Комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности

 Цеца Иванова Георгиева - председател

 Силвия Детелинова Монова- зам.председател

 Милен Петров Диков - член на комисията

 Камен Кирилов Петров - член на комисията

 Кирил Ицов Радионов - член на комисията

ІV. Комисия по здравеопазване и социална политика.

 Камен Кирилов Петров - председател

 Робертино Тодоров Маринов- зам.председател

 Ива Цонева Баникова - член на комисията

 Асен Ицов Кирилов - член на комисията

 Светлозар Василев Николов - член на комисията

V. Комисия по трансгранично сътрудничество, етническите, демографскивъпроси и вероизповеданията

 Асен Ицов Кирилов- председател

 Камен Кирилов Петров - зам.председател

 Милен Петров Диков - член на комисията

 Ива Цонева Баникова - член на комисията

 Робертино Тодоров Маринов - член на комисията

VІ. Комисия по устройство на територията на общината, обществен ред,транспорт и безопасност на движението по пътищата.

 Стелиян Стефанов Христов - председател

 Цеца Иванова Георгиева- зам.председател

 Цветелина Борисова Стефанова - член на комисията

 Аспарух Ицов Кирилов - член на комисията

 Николай Йорданов Петранов - член на комисията

VІІ. Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси иетика на общинския съветник

 Силвия Детелинова Монова – председател

 Аспарух Ицов Кирилов- зам.председател

 Милен Петров Диков - член на комисията

 Цветелина Борисова Стефанова - член на комисията

 Николай Йорданов Петранов - член на комисията

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024