Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на бюджет 2022 18 Април 2023 146
Отчети,,СЕС" за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 149
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 127
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за IV-то трим.2022г. 27 Февруари 2023 121
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.12.2022г. 18 Януари 2023 189
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.12.2022 г. 18 Януари 2023 179
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.12.2022г. 18 Януари 2023 182
Месечни отчети на ,,СЕС" за м.11.2022г. 16 Декември 2022 236
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.11.2022г. 16 Декември 2022 253
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.11.2022г. 16 Декември 2022 267
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023