Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на бюджет 2022 18 Април 2023 313
Отчети,,СЕС" за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 295
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 287
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за IV-то трим.2022г. 27 Февруари 2023 286
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.12.2022г. 18 Януари 2023 341
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.12.2022 г. 18 Януари 2023 334
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.12.2022г. 18 Януари 2023 341
Месечни отчети на ,,СЕС" за м.11.2022г. 16 Декември 2022 393
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.11.2022г. 16 Декември 2022 407
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.11.2022г. 16 Декември 2022 418
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024