Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Пазарна оценка по §4 от ЗСПЗЗ 21 Януари 2021 760
СЪОБЩЕНИЕ ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 18 Януари 2021 952
Съобщение по чл.62а от Закона за водите 2021г. 11 Януари 2021 737
Съобщение по чл.62а 04 Януари 2021 761
Информация за пчеларите. 14 Декември 2020 944
Обявление и Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000528 "Островска степ - Вадин" 08 Декември 2020 704
Съобщение съгласно чл.62а от ЗВ 03 Декември 2020 731
Съобщение по чл.62а от Закона за водите 26 Ноември 2020 703
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 24 Ноември 2020 579
Държавно предприятие,,Пристанищна инфраструктура" - Търгове 18 Ноември 2020 681
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024