Съобщение за пчеларите

Съобщение за пчеларите Page 1

Съобщение за пчеларите Page 2

ОБЯВА АГРИОН ИНВЕСТ АД - 12.30 - 23.08.2018

АГРИОН ИНВЕСТ АД информира гражданите на община Оряхово,че за времето от 12.30ч.до 14.30ч. на 23.08.2018г., ще проведе здравна кампания със специално оборудван мобилен център.

Медицински екип ще измерва безплатно кръвно налягане и кръвна захар, а експерти ще запознават посетителите с дейността на компанията.

Място на събитието: гр.Оряхово, пл.“Дико Илиев“.

ЗАПОВЕД №РД-08-40

imgB4D3

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.08.2018г.

AZLogo

 

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

 

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  16.08.2018 г.

 

 Работни места за специалисти с висше образование

1 учител философски цикъл

1 учител по български език

1 учител по химия, биология, хигиена на храненето или химия и физика

2 учител по технология на кулинарното производство – теория и/или практика

1 учител по английски език

1 учител по руски език и физическо възпитание и спорт

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование 

2 шивач, мъжко/дамско облекло 

11 оператор, производствена линия 

3 сервитьор

2 барман 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост 

 1 мияч, превозни средства /ръчно/ – чл. 36, ал. 1 от ЗНЗ

 

  • Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица 

 2 чистач/хигиенист 

 1 монтьор, двигатели на моторни превозни средства 

 1 работник, кухня 

 1 работник, поддръжка

 

  • По проект „Работа” 

 1 общ работник

Обява за прием на заявки от 15.08.2018г.

обява бюро

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018