Училищен транспорт

Създадена на Четвъртък, 12 Декември 2019

Училищен транспорт

         Транспорта на деца и ученици, подлежащи на задължително обучение на територията на община Оряхово, от населените места, в които няма училище или ДГ, до средищните и приемащите училища и ДГ, се осъществява с училищни автобуси.      

За учебната 2018/2019 година, пътуващите деца и ученици са: общо 86, като за тях е организиран превоз до училищата и детските градини, с три училищни автобуса по утвърдено маршрутно разписание.

Община Оряхово разполага с три училищни автобуси:

1 -   Училищен автобус OTOYOL-IVECO”,   с рег. № ВР 09 86 CВ модел “M5014”, предоставен с приемо-предавателен протокол 24.11.2006 г.

2 - Училищен автобус “ISUZU”,   с рег. № ВР 09 85 СВ, модел „Turqoise”, предоставен с приемо-предавателен протокол 19.12.2009 г.

3 - Училищен автобус марка „Citroen Jumper”, 16 + 1 места, рег. № ВР 09 82 СВ, предоставен с приемо-предавателен протокол 23.12.2016 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020