Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Заповед №РД-11-57/13.05.2021г. 13 Май 2021 393
ТЕСТ НА СИРЕНИ НА 01.04.2021г. 29 Март 2021 362
Свикване на Общо събрание на ККБ „Надежда-Оряхово-2014“ 15 Март 2021 321
Свикване на общо събрание на ФК,,Оряхово"-2016 12 Март 2021 402
Съобщение до медиите 10 Март 2021 483
Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите 01 Март 2021 390
Протокол от извършена проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем от ОПФ 19 Февруари 2021 384
Обявление-консултации за ПСИК 18 Февруари 2021 434
Стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”. 28 Януари 2021 602
Пазарна оценка по §4 от ЗСПЗЗ 21 Януари 2021 454
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022