СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.04.18

AZLogo

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – ОРЯХОВО

ул. „Андрей Чапразов” № 29, тел. 09171/24-65

 

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  19.04.2018 г.

 

 

Работни места за специалисти с висше образование

1 фармацевт

1 помощник – фармацевт

 

 

Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование

4 шивач

1 касиер

1 оператор производствена линия

2 помощник – готвач

1 готвач

2 камериер/камериерка

2 работник, зареждане на рафтове

 

 

  • По насърчителни мерки по ЗНЗ за обучение и заетост

 

 1 мияч, превозни средства/ръчно/ – чл. 36, ал. 1

 

 

  • По схема „Обучения и заетост за младите хора”

 

  2 охранител

  2 работник, строителството

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 19.04.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

 

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-18/19.04.2018 г. от Детелин Р. Цветков, фирма “Агротехрем” ООД, гр. Оряхово, ул. “Аспарух” №11, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

от 25.04.2018 год. до 27.04.2018 г. от 20:00 до 06:00 часа ще се третира рапица с препарати:

 

-         Тилмор 240 – доза 100 мл./дка. – карантинен срок 56 дни;

-         Протеус 110 ОД – доза 50 мл./дка. – карантинен срок 45 дни.

 

         Третирането ще се извърши със собствена наземна техника срещу вредители.

         Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

         Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масиви: 15, 26, 27, 28 и 29 – 1820 дка – отстоящи от населеното място на 3 км., отстояние от съседно селище на 4 км.

 

 

         ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 18.04.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-15/17.04.2018 г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма “Агромет 2003” ООД, с. Лесковец, ул. “Дружба” №6, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

на 28.04.2018 г. от 07:00 до 11:00 часа от 18:30 до 20:00 часа  ще се третира нахут с препарат мерлин флекс –  доза 0,022 мл./дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масив  44 – 1048,00 дка, „Шаварско” - отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 6 км.

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

 

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО с вх. №СС-94-16/17.04.2018 г. от Мирослав Здравков Цветков, фирма “Агромет 2003” ООД, с. Лесковец, ул. “Дружба” №6, за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

на 24.04.2018 г. от 07:00 до 11:00 часа от 18:30 до 20:00 часа  ще се третира пшеница с препарати: Секатор –  доза 0,010 мл./дка.; Буктрил – доза 0,040 мл/дка; Солигор – доза 0,075 мл/дка; Шерпа-доза 0,020 мл/дка; Сиаптон – доза 0,100 мл/дка; Силвет голд – доза 0,05мл/дка.

Третирането ще се извърши с наземна техника срещу вредители – мана и плевели.

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

Подлежащите на третиране терени са в следните местности:

 

Землище Оряхово:

-         Масив  38 – 781 дка, „Торбово” - отстоящи от населеното място 3 км., отстояние от съседно селище на 2 км.

-         Масив  23 – 302 дка, „Попов чифлик” - отстоящи от населеното място 2 км., отстояние от съседно селище на 3 км.

-         Масив  49 – 352 дка, „Крушата” - отстоящи от населеното място 5 км., отстояние от съседно селище на 5 км.

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Кратка обява ЦВО-до 23.05.2018

ОБЯВА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

В ОБЩИНА - ОРЯХОВО

 

ИНФОРМИРА

 

Обявени са вакантни длъжности заофицери в Централно военно окръжие за лица на кадрова военна служба

 

- 4 длъжности в Монтана, Видин и Разград

 

Документи се приемат до

23.05. 2018г. включително.

 

За информация и подаване на документи:

 

Офис за водене на военен отчет на община

Оряхово

 

старши експерт в община Оряхово

Андрей Стоянов тел.0889898666

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА Собствениците на пчели - 13.04.2018

О Б Я В А

 

ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА, СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА, ЧЕ

в Общинска администрация гр. Оряхово е постъпило ПИСМО с вх. №10-00-73/12.04.2018 г. от Община Мизия относно: провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от ЗП”Йордан Бояджиев”, гр. Мизия, ул.”Цанко Церковски”№18

от 19.04.2018 г. до 22.04.2018 г. от 08:00 до 18:00 часа. ще се третира пшеница и слънчоглед с продукти за растителна защита, както следва:

Препаратите са включени в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита.

 

  1. 1.Микс за житни СК карантинен срок няма, доза 100мл./дка

-         Вълчанов герен (48043-140) с площ 54,1дка, отстоящи от град Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,2 км.на 21.04.2018г.

 

  1. 2.Аминозол карантинен срок няма, доза 100мл./дка

-         Среден връх (48043-131) с площ 92,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км. и от гр. Оряхово на 7 км., дата на третиране 19.04.2018г.

-         Среден връх (48043-132 и 139) с площ 483 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,2 км., дата на третиране 19.04.2018г.

-         Среден връх (48043-138) с площ 233,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 7 км. и от гр. Оряхово на 7 км., дата на третиране 20.04.2018г.

-         Нецов дол (48043-142) с площ 92,3 дка, отстоящи от гр. Мизия на 4,8 км. и от гр. Оряхово на 7,5 км., дата на третиране 20.04.2018г.

-         Ореховско поле (48043-95 и 96) с площ 360 дка, отстоящи от гр. Мизия на 3 км. и от с. Сараево на 3,3 км., дата на третиране 20.04.2018г.

 

         Важно за стопаните на пчели е да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на претирането.

 

 

        

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018