Образование

Публикуване
размер на шрифта

В община Оряхово има 11 учебно-възпитателни заведения, както следва:


- ЦДГ “Дружба” – гр. Оряхово; тел:09171/4162
- ОДЗ “Пролет” – гр. Оряхово; тел:09171/3116, официален сайт:  http://odzorqhovo.com/
- ЦДГ “Слънчице” – с. Остров; тел:09175/392
- ОДЗ “Мир” – с. Селановци тел:09172/2089 ,    официален сайт:  http://odzselanovci.com/about.php
- НУ “Д-рПетър Берон” – гр. Оряхово; тел: 09171/3067
- НУ “Св.св. Кирил и Методий” – гр. Оряхово; тел:09171/2321
- ОУ “Христо Ботев” – с. Остров. тел: 09175/331
- ОУ “Н.Й.Вапцаров” – с. Селановци. тел:09172/2178
- СОУ “Христо Ботев” – гр. Оряхово – общо образователно; тел:09171/2213
- ОДК – гр. Оряхово. тел:09171/3162

В ОДК - гр.Оряхово има 23 школи и кръжоци с общо 395 деца.

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code