МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

Към официален сайт ОИК Оряхово >>ТУК<<


МЕРКИ за пожарна безопасност на местата за гласуване и изборните секции.


 

Звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 25 октомври 2015 година и за произвеждания на 25 октомври национален референдум.


 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.


 Информационно-разяснителна кампания - Национален референдум


 

Съобщение


 На 06.10.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на община Оряхово, ет.3, стая №309 ще се проведат консултации за съставяне на подвижна СИК за провеждането на изборите за общински съветници и кметове за национален референдум на 25 октомври 2015 г.


 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ - НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г., Община Оряхово уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или представено на ръка в Общинска администрация Оряхово, ет.1, стая 102 в срок до 04.10.2015 г.
    Заявленията може да изтеглите от сайта на Община Оряхово

-Приложение №16 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

-Приложение №17 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален референдум


ЗАПОВЕД №З-531/14.09.2015 г. (Определяне на местата за агитационни материали)

ЗАПОВЕД №З-524/04.09.2015 г. (Относно избирателните списъци)


 

 Избирателни списъци за:

    - избиране на общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

    - национален референдум с въпрос "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдомите?"


 Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството , за справки в избирателните списъци за Местни Избори и Национален Референдум е активен.
Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/
Чрез сайта може:
-Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Местни Избори и Национален Референдум.
-Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
-Да се регистрира удостоверение за гласуване в определено населено място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
-Да се информирате за секциите и местата на гласуване.
Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:
-Служебни справки в избирателните списъци
-Обработване на постъпили Искания за гласуване по настоящ адрес
-Регистриране на издадени Удостоверения за гласуване в определено населено място
-Въвеждане и редактиране на Част II от избирателните списъци.Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за общински съветници и кметове и за националния референдум за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

 


 

На 09.09.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на община Оряхово, ет.3, стая №309 ще се проведат консултации за съставяне на СИК за провеждането на изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

 


 

На 26.08.2015 г. от 10:30 ч. в сградата на община Оряхово, ет.3, стая №309 ще се проведат консултации за съставяне на ОИК за провеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.


 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

         Във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г., Община Оряхово уведомява избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, да заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или представено на ръка в Общинска администрация Оряхово, ет.1, стая 102 в срок до 04.10.2015 г.

         Заявленията може да изтеглите от сайта на Община Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024