Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Проект на Програма за ЕЕ на Община Оряхово 2021 - 2027 г. 13 Август 2021 107
Искане и Информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на “Променергомонтаж" АД 13 Юли 2021 132
Уведомление за ИП за оползотворяване на СО на „Променергомонтаж”АД 02 Юни 2021 150
Информация за собствениците на домашни кучета 22 Февруари 2021 212
Заповед по Закона за местните данъци и такси за определяне районите и периодичността на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Оряхово 03 Ноември 2020 319
Наредба за животните на територията на Община Оряхово 17 Юли 2020 473
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 19 Февруари 2020 573
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2019 г. 17 Февруари 2020 546
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2019 г. 17 Февруари 2020 506
План за устойчиво енергийно развитие 13 Ноември 2019 632
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021