Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Решение №ВР - 1 - ЕО / 2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО 02 Февруари 2024 200
Обява за срещи за обществено обсъждане 22 Декември 2023 269
Процедура по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценка на съвместимостта (ОС) на инвестиционно предложение за “Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на р. Дунав“, по проект 2014-EU-TMC-0297-S “FAST Danube 22 Декември 2023 284
Обява-ОВОС 19 Декември 2023 232
Годишен отчет ЗЕЕ 2023 08 Декември 2023 238
Краткосрочна програма на община Оряхово за енергийна ефективност и насърчаване изполването на енергия от ВЕИ и биогорива (2023 г. - 2026 г.) 29 Август 2023 296
Съобщение по чл.62а, ал.2 от Закона за водите 11 Август 2023 287
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2022г. 28 Февруари 2023 406
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2022г. 28 Февруари 2023 386
Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на кл.3 на РДНО Оряхово 12 Декември 2022 460
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024