bdswisserfahrung.npage.de

Обява

    В съответствие с изискванията на чл.17, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, писменото становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществените обсъждания на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”(НХРАО), проведени на 16  и 17 април 2015г. и в периода 27-30 април 2015г. е внесено в Община Оряхово в писмо с вх.№53.00-15/13.05.2015г.
и е на разположение на гражданите
за препоръки, мнения и възражения в резултат на обществените обсъждания:
в сградата на Община Оряхово, гр. Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, ет.2, стая 203, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30часа  за периода от 15.05.2015г. до 15.06.2015г.

                                                                                          ОБЩИНА ОРЯХОВО

               В съответствие с изискванията на чл.17, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, писменото становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществените обсъждания на Доклада по ОВОС на инвестиционно предложение „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци”(НХРАО), проведени на 16  и 17 април 2015г. и в периода 27-30 април 2015г. е внесено в Община Оряхово в писмо с вх.№53.00-15/13.05.2015г.

и е на разположение на гражданите

за препоръки, мнения и възражения в резултат на обществените обсъждания:

в сградата на Община Оряхово, гр. Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, ет.2, стая 203, всеки работен ден от 09,00 часа до 16,30часа  за периода от 15.05.2015г. до 15.06.2015г.

 

 

 

 

                                                                                                                                            ОБЩИНА ОРЯХОВО

ОБЯВА ЗА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) С ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ” (НХРАО).

Доклад ОВОС НХРАО

>>линк<< към Доклада, публикуван в пълната му версия на Интернет страницата на ДП РАО

Sunday the 23rd. Община Оряхово. Всички права запазени!