ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Създадена на Вторник, 30 Януари 2024

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане

 

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Оряхово, област Враца, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 20.02.2024 г. /вторник/ от 12.00 часа в заседателната зала на Община Оряхово ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТРЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО в обхват:

Поземлени имоти с идентификатори 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18,70723.68.21 и 70723.68.113 по КК и КР за землището на с. Селановци, общ. Оряхово

Текстовите и графичните материали на проекта може да видите тук :

 

•           ПPOEKT ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 70723.68.100, 70723.68.15, 70723.68.16, 70723.68.18,70723.68.21 И 70723.68.113 ПО КК И КР ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЕЛАНОВЦИ, ОБЩ. ОРЯХОВО

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024