ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВ.ОБСЪЖДАНЕ И САЙТ ЧИ ОУПО на ССпътища

Създадена на Петък, 19 Април 2024

ОБЯВА ВЪВ ВЕСТНИК :

ОБЯВА

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Оряхово, област Враца, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 14.05.2024 г. от 10ч. часа в заседателната зала на Община Оряхово ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТРЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО в обхват:

Поземлени имоти с идентификатори 54020.52.164, 54020.54.165, по КК и КР на землище гр. Оряхово, 43400.2.73, 43400.19.74, 43400.18.88, 43400.20.91, 43400.20.189, 43400.21.138, 43400.26.89, 43400.29.89, по КК и КР на землище с. Лесковец, 70723.67.110, 70723.66.128,70723.64.128 по КК и КР на землище с. Селановци, на територията на община Оряхово, област Враца, необходими за осигуряване на транспортен достъп до бъдещи енергийни обекти.

Текстовите и графичните материали на проекта могат да бъдат разгледани на сайта на общината.

 

ОБЯВА В САЙТА НА ОБЩИНАТА

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОИСТВЕН ПЛАН

 

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане

 

На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, Община Оряхово, област Враца, съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че на 14.05.2024 г. от 10ч. часа в заседателната зала на Община Оряхово ще се проведе обществено обсъждане на проект за изменение на ОБЩ УСТРОЙСТРЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО в обхват:

Поземлени имоти с идентификатори с идентификатори 54020.52.164, 54020.54.165, по КК и КР на землище гр. Оряхово, 43400.2.73, 43400.19.74, 43400.18.88, 43400.20.91, 43400.20.189, 43400.21.138, 43400.26.89, 43400.29.89, по КК и КР на землище с. Лесковец, 70723.67.110, 70723.66.128,70723.64.128 по КК и КР на землище с. Селановци, на територията на община Оряхово, област Враца, необходими за осигуряване на транспортен достъп до бъдещи енергийни обекти.

Текстовите и графичните материали на проекта може да видите тук :

 

           ПPOEKT ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ОРЯХОВО В ОБХВАТ: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 54020.52.164, 54020.54.165 по КК и КР на землище гр. Оряхово, 43400.2.73, 43400.19.74, 43400.18.88, 43400.20.91, 43400.20.189, 43400.21.138, 43400.26.89, 43400.29.89 по КК и КР на землище с. Лесковец, 70723.67.100, 70723.66.128, 70723.64.128 ПО КК И КР за землище с. Селановци, ОБЩ. ОРЯХОВО, ОБЛ. ВРАЦА

 

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024