Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 495
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 461
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 476
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 530
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 596
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 509
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 575
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 555
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 558
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 589
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024