Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 208
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 195
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 188
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 245
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 286
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 236
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 277
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 264
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 266
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 287
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022