Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети СЕС към 31.03.2021 год. 15 Април 2021 636
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г. 15 Април 2021 649
Първоначален план на Капиталови разходи за 2021 год. 02 Април 2021 875
Бюджетна прогноза за 2021-2024 год. I -ви етап. 01 Април 2021 864
Формули за разпределение на средствата в училищата за 2021г. 01 Април 2021 871
Формули за разпределение на средствата в ДГ за 2021г. 01 Април 2021 867
Справка за разпределение на средствата по бюджет 2021г.-МД и ДД 01 Април 2021 611
Отчет на Капиталови разходи към 28.02.2021год. 23 Март 2021 644
Отчети СЕС към 28.02.2021год. 15 Март 2021 707
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021год. 15 Март 2021 656
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024