Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на КР към 31.08.2021г. на общ.Оряхово 14 Септември 2021 536
Отчет на Капиталови разходи на община Оряхово към 31.07.2021г. 19 Август 2021 596
Отчети СЕС към 31.07.2021г. 19 Август 2021 558
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021г. 19 Август 2021 521
Отчети -СЕС - II-ро трим.2021г. 27 Юли 2021 576
Отчет на Капиталови разходи за II-ро трим.2021г. 27 Юли 2021 555
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за II-ро трим.2021г. 27 Юли 2021 579
Отчет СЕС към 30.06.2021год. на община Оряхово. 20 Юли 2021 563
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. на Община Оряхово. 20 Юли 2021 562
Отчет за м.юни 2021 год. на Капиталови разходи на Община Оряхово. 20 Юли 2021 559
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024