Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на КР към 31.08.2021г. на общ.Оряхово 14 Септември 2021 589
Отчет на Капиталови разходи на община Оряхово към 31.07.2021г. 19 Август 2021 653
Отчети СЕС към 31.07.2021г. 19 Август 2021 616
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021г. 19 Август 2021 581
Отчети -СЕС - II-ро трим.2021г. 27 Юли 2021 632
Отчет на Капиталови разходи за II-ро трим.2021г. 27 Юли 2021 614
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за II-ро трим.2021г. 27 Юли 2021 638
Отчет СЕС към 30.06.2021год. на община Оряхово. 20 Юли 2021 617
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г. на Община Оряхово. 20 Юли 2021 623
Отчет за м.юни 2021 год. на Капиталови разходи на Община Оряхово. 20 Юли 2021 617
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024