Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчети ,,СЕС" към 31.10.2021 год. 10 Ноември 2021 581
Отчет на Капиталови разходи към 31.10.2021 год. 10 Ноември 2021 621
Отчети,,СЕС,, за III-то трим.2021г. 25 Октомври 2021 662
Отчет за Капиталови разходи за III-то трим.2021 год. 25 Октомври 2021 602
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за III-то трим.2021год. 25 Октомври 2021 588
Отчети ,,СЕС,, към 30.09.2021г. на Община Оряхово. 14 Октомври 2021 615
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г. на Община Оряхово. 14 Октомври 2021 619
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.09.2021год. на община Оряхово 14 Октомври 2021 595
Отчети ,,СЕС" към 31.08.2021г. на общ.Оряхово 14 Септември 2021 620
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021г. 14 Септември 2021 637
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024