bdswisserfahrung.npage.de

ПП-2/2016

 9050545 Публична покана с предмет: “Доставка на метални съдове за събиране на битови отпадъци за нуждите на община Оряхово“.

Прочети още...

ПП-8/2015

9047360 Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за 2015/2016 г.“ с 5 обособени позиции:
І. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населените места с.Долни Вадин и с.Горни Вадин /път VRC 1128-11041/“;
ІІ. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населеното място с.Остров /път VRC 1126-11033 и път VRC 2127-11035/”;
ІІІ. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Оряхово за населените места с.Селановци и с.Галово /път VRC 1129-11603/1/”;
ІV. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа в гр.Оряхово;
V. Обособена позиция: „Зимно поддържане и снегопочистване на уличната пътна мрежа на територията на община Оряхово за населено място с.Лесковец.

Прочети още...

ПП-1 НУ "Св. св. Кирил и Методий"

9045364 Публична покана с предмет: Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от I-IV клас на целодневен режим на обучение за учебната 2015-2016 г.

Прочети още...

ПП-7/2015

9044739 Публична покана с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен Социален Патронаж гр. Оряхово”

Прочети още...

Sunday the 23rd. Община Оряхово. Всички права запазени!