Отчет по бюджета на Община Оряхово

Отчет по бюджета на Община Оряхово към 31.12.2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджет 2017

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 09.2017г.

Отчета може да бъде свален от тук.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 06.2017

Отчета може да бъде свален от тук.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ-05.2017Г.

ФАЙЛОВЕ:

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019