ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 09.2017г.

Отчета може да бъде свален от тук.

Годишен финансов отчет и одитен доклад 31.12.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г. - подробен

Баланс към 31.12.2016г.

Одитен доклад за годишен финансов отчет за 2016г.

 

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 06.2017

Отчета може да бъде свален от тук.

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ-05.2017Г.

ФАЙЛОВЕ:

Прочети още...

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ-04.2017Г.

ФАЙЛОВЕ:

Прочети още...

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018