ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В,АЛ.16 ОТ ЗСПЗЗ/полски пътища/ за СТОПАНСКА 2023-2024 г.

ЗАПОВЕДИ ПО ЧЛ.37В,АЛ.16 ОТ ЗСПЗЗ/полски пътища/ за СТОПАНСКА 2023-2024 г.

Заповед № 244/02.10.2023 г.землище гр.Оряхово и Заповед № 247/02.10.2023 г.землище Селановци

Заповед № 244/02.10.2023 г.землище гр.Оряхово и Заповед № 247/02.10.2023 г.землище Селановци

Заповеди за землище Галово и Горни Вадин по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Заповеди за землище Галово и Горни Вадин по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ

Заповеди по реда на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩА НА ДОЛНИ ВАДИН,ЛЕСКОВЕЦ И ОСТРОВ

Заповеди по реда на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩА НА ДОЛНИ ВАДИН,ЛЕСКОВЕЦ И ОСТРОВ

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024