РЕГИСТЪ Р НА ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

Регистър на озеленени площи

Вековни дървета

Публичен регистър

 

Публичен регистър

(съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)

на разрешенията за извърване на таксиметров превоз на пътници

издадени от Община Оряхово (към 10 октомври 2017 година)

Разрешение № Фирма ЕИК Адрес на управление Автомобил с рег.№ Срок на валидност
1 1 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 39-58 ВХ 31.12.2017 г.
2 2 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 45-80 СА 31.12.2017 г.
3 3 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 64-79 ВТ 31.12.2017 г.
4 4 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 00-65 АТ 31.12.2017 г.
5 5 "БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца 106046450 гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2 ВР 13-81 ВР 31.12.2017 г.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2017