Публичен регистър

 

Публичен регистър

 (съгласно чл. 24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози)

на разрешенията за извърване на таксиметров превоз на пътници,

издадени от Община Оряхово (към  20 юни 2017 година)   

Разрешение № 

Фирма

ЕИК

Адрес на управление

Автомобил с рег.№

Срок на валидност

1

1

"БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца

106046450

гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2

ВР 39-58 ВХ

31.12.2017 г.

2

2

"БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца

106046450

гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2

ВР 32-13 ВН

11.07.2017 г.

3

3

"БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца

106046450

гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2

ВР 00-65 АТ

09.09.2017 г.

4

4

"БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца

106046450

гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2

ВР 13-81 ВР

10.10.2017 г.

5

5

"БУЛСИЕМ - ВАСИЛЕВ И С-ИЕ"СД - гр. Враца

106046450

гр. Враца, ул."Леденика" №8, ет.2

ВР 64-79 ВТ

10.10.2017 г.

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code