Общински съветници

Публикуване
размер на шрифта

Списък на общинските съветници - мандат 2015-2019 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Богданова Декова

тел: 09171/4701

Приемни дни на Председателя на ОбС Оряхово

Всеки последен четвъртък от месеца – от 09.00 – 12.00 часа

Всеки петък от 08.00 – 09.00 часа

 

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Борисов Радков

Стелиян Стефанов Христов

 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Асен Ицов Кирилов

2. Дилян Станков Гуленов

3. Елвис Юмер Юсуфов

4. Емил Борисов Радков

5. Кирил Маринов Опров

6. Камен Кирилов Петров

7. Мануела Драгова Кръстева

8. Николай Йорданов Петранов

9. Петьо Митков Василев

10. Робертино Тодоров Маринов

11. Румяна Богданова Декова

12. Светлозар Василев Николов

13. Силвия Детелинова Монова

14. Силвия Любозарова Маринова

15. Стелиян Стефанов Христов

16. Татяна Василева Станчева

17. Цеца Иванова Георгиева

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code