График комисии

Публикуване
размер на шрифта

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 29.06.2017 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 25.05.2017 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 27.04.2017 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 30.03.2017 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 23.02.2017 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 26.01.2017 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 29.12.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 24.11.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 27.10.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 29.09.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 28.07.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 30.06.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 26.05.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 28.04.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 31.03.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 25.02.2016 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 28.01.2016 г.

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ОРЯХОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО ПРЕЗ 2016 г.

 


 

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 17.12.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 17.09.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 28.07.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за извънредна сесия на 17.07.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 25.06.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 28.05.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 30.04.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 26.03.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 26.02.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 12.02.2015 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 29.01.2015 г.

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ОРЯХОВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО ПРЕЗ 2015 г.


 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ОРЯХОВО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО ПРЕЗ 2014 Г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 18.12.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 27.11.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 30.10.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 25.09.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 31.07.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 26.06.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 29.05.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 24.04.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 27.03.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 27.02.2014 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 30.01.2014 г.


 

П Л А Н ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.ОРЯХОВО ПРЕЗ 2013 Г.

 

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ  ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ОРЯХОВО ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

 

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 19.12.2013 г. 

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 28.11.2013 г.  

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 31.10.2013 г. 

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 26.09.2013 г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 25.07.2013г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 27.06.2013г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 30.05.2013г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 25.04.2013г.

График на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 28.03.2013г.

Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет Оряхово за редовната сесия на 28.02.2013 г. 

 

Г Р А Ф И К на заседанията на постоянните комисии в Общински съвет - Оряхово през м. януари 2013 г.

 

 

 

 

 

 

Share
Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code