ЗАПОВЕДИ

ЗАПОВЕД №РД-11-227/01.06.2017г.

ЗАПОВЕД №РД-11-217/26.05.2017г.

ЗАПОВЕД №РД-08-6/13.03.2017г.

ЗАПОВЕД №З-785/27.12.2016г.

ЗАПОВЕД №З-650/07.11.2016г.

ЗАПОВЕД №З-550/08.09.2016г.

ЗАПОВЕД №З-374/16.06.2016 г.

ЗАПОВЕД №З-283/10.05.2016 г.

ЗАПОВЕД №З-687/17.12.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-524/04.09.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-531/14.09.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-444/28.07.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-З-396/07.07.2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-11-38/01.07.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-309/27.05.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-308/27.05.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-246/27.04.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-245/27.04.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-244/27.04.2015 г.

ЗАПОВЕД №55/16.04.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-207/01.04.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-164/11.03.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-163/11.03.2015 г.

ЗАПОВЕД №РД-11-22/10.03.2015 г.

ЗАПОВЕД №З-86/05.02.2015 г.


 

ЗАПОВЕД №З-490/21.10.2014г.


ЗАПОВЕД №188/01.10.2012год.(гр.Оряхово)

приложения - Оряхово

 

ЗАПОВЕД №190/01.10.2012год.(с.Селановци)

приложения - Селановци

 

ЗАПОВЕД №196/01.10.2012год.(с.Долни Вадин)

приложения - Долни Вадин

 

ЗАПОВЕД №195/01.10.2012год.(с.Горни Вадин)

приложения - Горни Вадин

 

ЗАПОВЕД №192/01.10.2012год.(с.Остров)

приложения - Остров

 

ЗАПОВЕД №189/01.10.2012год.(с.Лесковец)

приложения - Лесковец

 

ЗАПОВЕД №191/01.10.2012год.(с.Галово)

приложения - Галово

 

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Friday the 23rd - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code