Разрешения за разкопаване на територията на Община Оряхово през 2019г.

№/дата

 

 Възложител/Изпълнител

 Населено място

Срок за възстановяване

№1/15.03.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Хр.Смирненски“ №78

01.04.2019г.

№2/20.03.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.“Арх.Васильов“

04.04.2019г.

№3/09.04.2019г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово

ул.“Коста Лулчев“ №52

29.04.2019г.

№4/23.05.2019г.

 

ВиК район Оряхово

С.Долни Вадин, ул.“Хан Аспарух“

10.06.2019г.

№5/11.06.2019г.

ВиК район Оряхово

С.Остров, ул.“Раковски“

27.06.2019г.

Разрешения за разкопаване на територията на Община Оряхово през 2018 г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/25.01.2018г.

ВиК район Оряхово

гр.Оряхово, ул.”Драгоман” №28

06.02.2018г.

№2//26.01.2018г.

ВиК район Оряхово

С.Селановци,

ул.Димитър Благоев”

13.02.2018г.

№3/03.04.2018г.

ВиК район Оряхово

С.Селановци,

Ул.”Ал.Стамболийски”/бивш хлебозавод до ул.Д.Благоев-зелени площи и тротоар/

 22.04.2018г.

№4/13.04.2018г.

„БТК” ЕАД

с.Селановци,ул.”Ал.Стамболийски” №149

18.04.2018г.

№5/23.04.2018г.

„БТК” ЕАД

гр.Оряхово, ул.В.Левски” №6

02.05.2018г.
№6/15.10.2018г. ВиК район Оряхово гр.Оряхово, ул.“Коста Лулчев“ 05.11.2018г.
№7/12.11.2018г. ВиК район Оряхово гр.Оряхово, ул.“Топ баир“ 30.11.2018г.
№8/14.11.2018г. ВиК район Оряхово Гр.Оряхово, ул.Арх.Васильов“ 03.12.2018г.
№9/05.12.2018г. ВиК район Оряхово Гр.Оряхово, ул.“Д.Войников“, бл.ДАП 27.12.2018г.

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация за 2018г.

Регистърът на удостоверенията за въвеждане в експлоатация за 2018г на община Оряхово можете да изтеглите от тук.

Още статии ...

  1. Удостоверения 2017
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2019