Разрешения за разкопаване на територията на Община Оряхово през 2018 г.

№/ дата

Възложител/ Изпълнител

Населено място

Срок за възстановяване

№1/25.01.2018г.

ВиК район Оряхово

Гр.Оряхово, ул.”Драгоман” №28

06.02.2018г.

№2//26.01.2018г.

ВиК район Оряхово

С.Селановци,

ул.Димитър Благоев”

13.02.2018г.

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация за 2018г.

Регистърът на удостоверенията за въвеждане в експлоатация за 2018г на община Оряхово можете да изтеглите от тук.

Още статии ...

  1. 2013 - 2016г.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018