ОБЯВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ-ОТЧЕТ-2023

Създадена на Сряда, 10 Април 2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОРЯХОВО, ОБЛ.ВРАЦА

Гр.Оряхово, ул.”Андрей Чапразов” №15, тел.09171/47-01

 

ОБЯВЛЕНИЕ

          Общински съвет Оряхово на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.34, ал.4 от Наредба № 17 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет обявява, че на 19.04.2024г. от 10,00 ч. в Художествена галерия „Проф.Марин Върбанов“ще се проведе публично обсъждане на Отчета по бюджета на Община Оряхово за 2023 г.

          Материалите /Докладната записка на кмета на общината/ във връзка с публичното общественото обсъждане на Отчета по бюджета на община Оряхово за 2023 г. ще бъдат качени на сайта на община Оряхово на 10 април 2024 г. Същите ще бъдат на разположение и в Общински съвет Оряхово.

          Обявлението да се оповести на сайта на община Оряхово и на информационното табло в общината.

          Каним всички граждани, фирми, организации на бюджетна издръжка, неправителствени организации и медии да вземат участие в публичното общественото обсъждане на Отчета по бюджета на общината за 2023 г.

 

 

10.04.2024 г.                     ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

     Гр.Оряхово                                                  /СТЕЛИЯН СТЕФАНОВ/

 

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2023

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024