Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Пазарна оценка по §4 от ЗСПЗЗ 21 Януари 2021 487
СЪОБЩЕНИЕ ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 18 Януари 2021 646
Съобщение по чл.62а от Закона за водите 2021г. 11 Януари 2021 467
Съобщение по чл.62а 04 Януари 2021 492
Информация за пчеларите. 14 Декември 2020 684
Обявление и Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000528 "Островска степ - Вадин" 08 Декември 2020 447
Съобщение съгласно чл.62а от ЗВ 03 Декември 2020 498
Съобщение по чл.62а от Закона за водите 26 Ноември 2020 456
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект 24 Ноември 2020 347
Държавно предприятие,,Пристанищна инфраструктура" - Търгове 18 Ноември 2020 438
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023