145 години от гибелта на Левски

1„ Левски! Име – знаме, име – титла! Във всяко българско сърце живее споменът за него – неуловимият Дякон, човекът с най-чиста душа. Личност, която е нравствена мярка за българите и пример за човешко съвършенство.“

  С тези думи в Оряхово започна възпоменателното честване на 145 – ата годишнина от гибелта на Васил Левски.

  Организатори на събитието бяха Исторически музей град Оряхово и Общински Комитет „Васил Левски“ - Оряхово. В честването взеха участие младежите от клуб „Млад възрожденец“ град Оряхово.

 На ритуала по полагане на цветя и венци пред бюст-паметника на Апостола, в знак на признателност, присъстваха Росен Добрев – Кмет на Община Оряхово, Христина Цонева – Секретар на Община Оряхово, общинска администрация, НЧ „Надежда 1871“, ЦПЛР-ОДК „Людмила Живкова“, училища, детски градини и общественост.

Стартира проект „Работа” за близо 9 700 безработни и неактивни лица

Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 г. по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 г. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост.

Конкретният бенефициент по проект „Работа” е Агенцията по заетостта. Предвижда се изпълнението на проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца.  Определеният бюджет е в размер на 80 млн. лв., осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

През 2018 г. обхватът на проект „Работа” ще бъде разширен в сравнение с пилотното изпълнение на програмата от миналата година. Освен продължително безработни в него ще се включат и неактивни лица, които ще бъдат активирани от наети към съответните общини специалисти. Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта.

Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата.

Приемът на документи по проект „Работа” започва на 16 февруари 2018 г. в бюрата по труда в страната и ще продължи до 9 март 2018 г. включително, като ще има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта. Подробна информация за проекта може да бъде намерена тук.

Агенцията по заетостта припомня, че пилотната програма за обучение и заетост „Работа“ стартира на 1 септември 2017 г. в 14 общини от областите Видин, Враца и Монтана с финансиране от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Към 31 декември 2017 г. по нея са разкрити 1 139 работни места. Сключени са договори със 72 работодатели, като 58 от тях са от частния сектор. 1 061 лица ще продължат да работят и през 2018 г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018