05.07.2012г.

На основание чл.8 ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово, Решение №174 по Протокол №13/31.05.2012г. и Заповед №ЗП-41 от 04.07.2012г. на кмета на община Оряхово, обявява публичен търг /втори/
ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

На основание чл.8 ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №ЗП-42   от 04.07.2012г. на кмета на община Оряхово и Решение №165 по Протокол №13/31.05.2012г., обявява публичен търг /първи/
ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

На основание чл.8 ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №ЗП-44   от 04.07.2012г. на кмета на община Оряхово и Решение №124/2012г. и Решение №141/2012г., обявява публичен търг /първи/
ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

На основание чл.8 ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово и Заповед №ЗП-43   от 04.07.2012г. на кмета на община Оряхово , обявява публичен търг /първи/ ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

На основание чл.8 ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово, Заповед №ЗП-40  от 04.07.2012г. на кмета на община Оряхово и във връзка с Решение № 148/2012г. и Решение №166/2012г., обявява публичен търг /първи/
ЗА  ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ:

На основание чл.8 ал.1 от Наредба 10 на ОбС Оряхово, Заповед №ЗП-39   от 04.07.2012г. на кмета на община Оряхово и във връзка с Решение № 175/2012г, обявява публичен търг /първи/
ЗА  ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ:

Този сайт е реализиран по проект "Разбираема администрация в диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление" чрез Оперативна програма "Административен капацитет"

Sunday the 25th - Община Оряхово. Powered by 888 poker bonus code