Съобщение от РСПБЗН

Създадена на Вторник, 09 Юли 2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

на

Районна служба за пожарна безопасност и защита на населението Оряхово

 

       Всички граждани и участници в прибирането на реколтата са длъжни да осъзнаят високата отговорност по опазването на реколтата от пожари.

     До момента се извърши огромна дейност за подготовката на площите и засяването им, ремонт на техниката и целият инвентар. Похарчени са огромни средства и сега, когато трябва да се прибере реколтата от полето е непростимо   престъпление да допуснем неговото унищожаване от огнената стихия.

     За недопускане възникване на пожари призоваваме цялото население   към строго спазване на правилата за пожарна безопасност:

     1.Да не се използва открит огън и не се пуши на разстояние най-малко 50 метра от посеви и складирани фуражи.

     2.Паркирането на превозни средства и устройване на лагери за почивка да става само на определени за целта места.

     3.Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на посевите и фуражните площадки по време на кампанията.

     4.Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други площи се ЗАБРАНЯВА.

     5.Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделски земи са длъжни да:

     а/познават и спазват правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност върху земите.

     б/не създават условия за разпространение на пожари при съхраняване на фуражи в личните дворове.

     в/използват и поддържат в техническа изправност собствената техника и съоръжения, като не създават условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

     6. При възникване на пожар да се съобщи на тел.112 или в най-близкото кметство и да се организира гасене с подръчни средства: клони, лопати и др.

     7.Който не изпълни или наруши Наредбата за опазване на земеделските обекти, зърнени храни и фуражите от пожари носи административнонаказателнаотговорност по Закона за МВР .

 

 

                                         РСПБЗН-ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022