СЕЛАНОВСКОТО УЧИЛИЩЕ СПОДЕЛЯ ОПИТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Създадена на Вторник, 04 Декември 2018

4742 1 4742 3 4742 4 4742 2

На 03.12.2018 г. в голямата зала „Джон Атанасов” на София Тех парк се събраха над 600 представители на иновативни училища, на държавни институции и партньорски организации.  В трите конферентни зали в рамките на четири часа 42 /от общо 290/ училища споделиха своя опит в иновацията, която е одобрена от МОН.  Сред избраните, единственото селско училище беше ОУ „Н.Й.Вапцаров”Селановци. Това свое право училището заслужи след направен много задълбочен мониторинг от представители на МОН, РУО и неправителствени организации – членове на Комисията за оценка на въздействието. Трудът на екипа ръководители на дейности и напредъка на децата силно впечатли членовете на комисията. Предложеният опит от училището е приложим във всички малки населени места, в които има ученици с различен етнически произход и такива със специални потребности. В организираните 4  клуба вече втора година селановските деца се учат на практически умения –за поддържане на  хигиена – лична и на дома, готварство и управление на семеен бюджет, ориентиране в чуждо населено място  и градинарство по метода „учене чрез правене”.

 Дейностите на иновацията  са финансирани от ЦОИДУЕМ по проект „Различното училище”.

 В рамките на националната конференция всяко от училищата, участници в дискусията, представи триминутен филм и негов представител отговори на поставени от публиката или онлайн въпроси.

Министърът на образованието Красимир Вълчев беше активен участник в срещата през цялото време. Освен оценка на иновативните училища във встъпителната си реч, той пое и финансови ангажименти за организиране на дейности  за обмяна на добри практики между училищата в България.

 

Петя Русинова

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2020