Покана-закриваща пресконферениция по проект

Създадена на Четвъртък, 08 Ноември 2018

Home

П О К А Н А

 

 Община Оряхово организира закриваща пресконференция във връзка с изпълнението на проект "ДУХОВАТА МУЗИКА НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ ФЕСТИВАЛЕН ТУРИЗЪМ",реф.№CB007.1.11.273ДоговорРД-02-29-269/22.11.2016, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г..

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и резултатите по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 14.11.2018 г. /сряда/ от 11:00 часа в галерията на община Оряхово.

 

ПРОГРАМА

"Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм"

Дата :14.11.2018

Място :Оряхово

11:00 - 11:30

Регистрация на участниците

 

11:30 - 11:40

Официално откриване и приветствена реч

11:40 - 12:10

Презентация на резултатите от проекта

12:10 - 12:30

Питания и дискусия

12:30 - 13:00

Закриване на събитието и кетъринг

 

 Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г

 The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–SerbiaProgramme.

 

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2018