Обява за пръскане за юни

Създадена на Петък, 17 Юни 2022

О Б Я В А

ВЪВ ВРЪЗКА С ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА, ОБЩИНА ОРЯХОВО УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ В ПЕРИОДА ОТ 16-ТИ ЮНИ ДО 30-ТИ ЮНИ 2022 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ТРЕТИРАНЕ С НАЗЕМНА ТЕХНИКА ПРОТИВ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ОРЯХОВО С ПРЕПАРАТ “ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ”.

ТРЕТИРАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ПОДХОДЯЩИ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАЛЕЗ СЛЪНЦЕ,
СЪОБРАЗНО С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА №13 ОТ 26.08.2016 Г. ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ПЧЕЛИТЕ И ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ И ДДД ДЕЙНОСТИ.

ОБЩИНА ОРЯХОВО

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022