Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Обява за обществено обсъждане на ОУП и Доклад за екологична оценка към ОУП на Община Оряхово 11 Ноември 2021 787
ОБЯВА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ТЕСТ 27 Октомври 2021 624
ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ И ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ. 08 Октомври 2021 667
Покана за свикване на ОС на ККБ „Надежда-Оряхово-2014“ гр.Оряхово 05 Октомври 2021 640
ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА” ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 05 Октомври 2021 993
Обявление ПУП-Парцеларен план 01 Септември 2021 663
Съобщение по чл.62 ал.1 от Закона за водите 12 Август 2021 647
Заповед за комисия във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ. 06 Август 2021 652
Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ по землища на Общината 05 Август 2021 685
СПИСЪК ЗА ОБЩИНА ОРЯХОВО- ОДОБРЕНИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ. 30 Юли 2021 781
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024