Протокол по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ-2023г.

протокол по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

Списък на имоти за индивидуално ползване за 2023 г. Приложение №3, 2.Списък на имоти за общо ползване и 3.Правила за ползване на пасища от ОПФ.

спр инд пол23

правила 2

общо полз23

 

протокол от комисия за проверка на договори за наем на пасища опф по чл.37м от ЗСПЗЗ за 2023 г.

протокол от комисия за проверка на договори за наем на  пасища опф по чл.37м от ЗСПЗЗ за 2023 г.

Заповеди на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ полски пътища Община Оряхово

Заповеди на основание чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ полски пътища Община Оряхово

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023