Съобщение-избори-2024г.

Съобщение-избори-2024г.

Разяснителна кампания-избори 2024г.

https://www.cik.bg/bg/ep2024/campaign

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024