Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Обществено обсъждане на проект на Програма за енергийна ефективност на територията на Община Оряхово. 19 Октомври 2021 10
Проект на Програма за ЕЕ на Община Оряхово 2021 - 2027 г. 13 Август 2021 125
Искане и Информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на “Променергомонтаж" АД 13 Юли 2021 154
Уведомление за ИП за оползотворяване на СО на „Променергомонтаж”АД 02 Юни 2021 163
Информация за собствениците на домашни кучета 22 Февруари 2021 223
Заповед по Закона за местните данъци и такси за определяне районите и периодичността на извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Оряхово 03 Ноември 2020 330
Наредба за животните на територията на Община Оряхово 17 Юли 2020 494
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 19 Февруари 2020 587
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2019 г. 17 Февруари 2020 554
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2019 г. 17 Февруари 2020 515
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021