Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Краткосрочна програма на община Оряхово за енергийна ефективност и насърчаване изполването на енергия от ВЕИ и биогорива (2023 г. - 2026 г.) 29 Август 2023 118
Съобщение по чл.62а, ал.2 от Закона за водите 11 Август 2023 128
Годишен отчет по ЗЕЕ за 2022г. 28 Февруари 2023 254
Годишен отчет по ЗЕВИ за 2022г. 28 Февруари 2023 231
Уведомление за Инвестиционно предложение за изграждане на кл.3 на РДНО Оряхово 12 Декември 2022 294
Обобщен протокол от преброяване на безстопанствените кучета през 2022 година 18 Ноември 2022 383
Заповед по ЗМДТ за 2023 25 Октомври 2022 321
Заповед преброяване кучета 24 Октомври 2022 315
Обявление за участие в преброяването на кучетата 07 Октомври 2022 225
Провеждане на растителнозащитни мероприятия 28 Септември 2022 326
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023