Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Обява за пръскане за юни 17 Юни 2022 56
РЕШЕНИЕ № ВР-7-ЕО 13 Май 2022 84
Решение от РИОСВ Враца за Програмата за управление на отпадъците с период на действие 2021 - 2028 г. 12 Май 2022 36
2. Проект на Програма за управление на отпадъците с период на действие 2021 – 2028 г. 14 Март 2022 82
1. Проект на Програма за опазване на околната среда на Община Оряхово с период на действие 2021 – 2028 г. 14 Март 2022 86
Заповед по ЗМДТ от 2021 с прилож. 11 Ноември 2021 257
Обществено обсъждане на проект на Програма за енергийна ефективност на територията на Община Оряхово. 19 Октомври 2021 232
Проект на Програма за ЕЕ на Община Оряхово 2021 - 2027 г. 13 Август 2021 308
Искане и Информация по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение на “Променергомонтаж" АД 13 Юли 2021 330
Уведомление за ИП за оползотворяване на СО на „Променергомонтаж”АД 02 Юни 2021 321
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022