Постоянни комисиии

Създадена на Вторник, 17 Декември 2019

 І. Комисия по Финанси, бюджет, общинска собственост и данъчна политика.

 • Камен Кирилов Петров- председател
 • Цеца Иванова Георгиева- зам. председател
 • Силвия Детелинова Монова
 • Асен Ицов Кирилов
 • Татяна Василева Станчева
 • Светлозар Василев Николов 
 • Стелиян Стефанов Христов

ІІ. Комисия по земеделие, природни ресурси, горско стопанство, екология и туризъм

 • Цеца Иванова Георгиева - председател 
 • Стелиян Стефанов Христов - зам.председател
 • Галина Цветанова Иванова
 • Радослав Ицов Райков
 • Цецко Костадинов Кривачков

ІІІ. Комисия по образование, култура, спорт и младежки дейности

 • Силвия Любозарова Маринова - председател
 • Веселина Ангелова Атанасова - зам.председател
 • Силвия Детелинова Монова
 • Станка Нанкова Пирянкова
 • Татяна Василева Станчева

ІV. Комисия по здравеопазване и социална политика.

 • Д-р Дилян  Станков Гуленов - председател
 • Д-р Станка Нанкова Пирянкова- зам.председател
 • Веселина Ангелова Атанасова
 • Асен Ицов Кирилов
 • Силвия Любозарова Маринова

V. Комисия по трансгранично сътрудничество, етническите, демографски въпроси и вероизповеданията

 • Веселина Ангелова Атанасова - председател
 • Д-р Дилян Станков Гуленов - зам.председател
 • Кирил Маринов Опров
 • Аспарух Ицов Кирилов
 • Галина Цветанова Иванова
 • VІ. Комисия по устройство на територията на общината, обществен ред, транспорт и уреждане на въпросите на гражданите с многогодишни жилищно- спестовни влогове

  • Стелиян Стефанов Христов - председател
  • Силвия Любозарова Маринова- зам.председател
  • Цеца Иванова Георгиева
  • Татяна Василева Станчева
  • Светлозар Василев Николов

  VІІ. Комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и етика на общинския съветник

  • Силвия Детелинова Монова – председател
  • Кирил Маринов Опров- зам.председател
  • Камен Кирилов Петров
  • Аспарух Ицов Кирилов
  • Цецко Костадинов Кривачков

 

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023