Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на бюджет 2022 18 Април 2023 262
Отчети,,СЕС" за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 251
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 239
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за IV-то трим.2022г. 27 Февруари 2023 239
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.12.2022г. 18 Януари 2023 297
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.12.2022 г. 18 Януари 2023 287
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.12.2022г. 18 Януари 2023 297
Месечни отчети на ,,СЕС" за м.11.2022г. 16 Декември 2022 351
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.11.2022г. 16 Декември 2022 364
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.11.2022г. 16 Декември 2022 373
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024