Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на бюджет 2022 18 Април 2023 71
Отчети,,СЕС" за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 76
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим.2022год. 27 Февруари 2023 51
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за IV-то трим.2022г. 27 Февруари 2023 49
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.12.2022г. 18 Януари 2023 120
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.12.2022 г. 18 Януари 2023 106
Месечен отчет на ,,СЕС" за м.12.2022г. 18 Януари 2023 116
Месечни отчети на ,,СЕС" за м.11.2022г. 16 Декември 2022 164
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.11.2022г. 16 Декември 2022 175
Отчет за Касово изпълнение на бюджета за м.11.2022г. 16 Декември 2022 202
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023