Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Месечни отчети ,,СЕС" за м.10.2023г. 16 Ноември 2023 2
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2023г. 16 Ноември 2023 1
Месечен отчет на Капиталови разходи за м.10.2023г. 16 Ноември 2023 4
Отчети ,,СЕС,, за III-то трим.2023г. 30 Октомври 2023 82
Отчет на капиталови разходи за III-то трим.2023г. 30 Октомври 2023 87
Отчет за касово изпълнение на бюджета за III-то трим.2023год 30 Октомври 2023 78
Месечни отчети на ,,СЕС" за м.09.2023г. 17 Октомври 2023 83
Месечен отчет на капиталови разходи за м.09.2023г. 17 Октомври 2023 66
Отчет за касово изпълнение на бюджета за м.09.2023г. 17 Октомври 2023 69
Разпределение и формули на ДГ и Училища-Бюджет 2023г. 21 Септември 2023 136
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023