Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Обявление за конкурс за длъжността Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 17 Юни 2024 67
Протокол на комисия по чл.210 ал.1 от Закона на устройсто на територията 17 Юни 2024 45
Обявление-процедура по отчуждаване на имоти! 06 Юни 2024 85
Обяви офис за военен отчет-Община Оряхово 05 Юни 2024 339
Обявление-решение на основание чл.34б от Закона за държавната собственост 03 Юни 2024 62
Свободни работни места към 30.05.2024г. 30 Май 2024 12978
Покана за свикване на Общо събрание на ККБ Надежда-Оряхово-2024 21 Май 2024 92
Дирекция Бюро по труда - ден на отворени врати! 14 Май 2024 247
Община Оряхово обявява подбор за длъжност „Главен специалист - Кадри и ТРЗ“ към дирекция „дирекция „Финансово-стопански, икономически дейности, местни данъци и такси, и управление на собствеността“ 24 Април 2024 157
Община Оряхово обявява подбор за длъжност „Шофьор- училищен автобус“ към дирекция „ Административно обслужване, образование, култура, спорт и туризъм ” 10 Април 2024 161
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024