Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Протокол от извършена проверка за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем от ОПФ 19 Февруари 2021 681
Обявление-консултации за ПСИК 18 Февруари 2021 729
Пазарна оценка по §4 от ЗСПЗЗ 21 Януари 2021 785
СЪОБЩЕНИЕ ЗДРАВЕН МЕДИАТОР 18 Януари 2021 984
Съобщение по чл.62а от Закона за водите 2021г. 11 Януари 2021 760
Съобщение по чл.62а 04 Януари 2021 788
Информация за пчеларите. 14 Декември 2020 971
Обявление и Проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000528 "Островска степ - Вадин" 08 Декември 2020 727
Съобщение съгласно чл.62а от ЗВ 03 Декември 2020 761
Съобщение по чл.62а от Закона за водите 26 Ноември 2020 729
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024