Обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от ЗОП
Покана №17/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №16/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №16/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №15/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №14/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №13/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №12/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №11/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №10/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №9/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №8/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №7/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №5/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №6/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №4/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №3/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №2/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №1/2021 г. по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Покана №18 по Рамково споразумение №05320/12.08.2020 г.
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023