Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 426
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 412
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 411
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 478
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 534
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 453
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 511
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 498
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 500
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 526
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023