Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 232
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 219
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 211
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 269
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 315
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 260
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 301
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 293
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 298
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 318
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023