Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 299
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 285
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 284
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 340
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 392
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 325
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 368
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 371
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 374
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 387
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2023