Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Отчет на Капиталови разходи за IV-то трим. 2021 год. 25 Февруари 2022 550
Отчети ,,СЕС,, за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 508
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета за IV-то трим.2021 год. 25 Февруари 2022 529
Месечни отчети ,,СЕС,, към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 580
Муесечен отчет на Капиталови разходи към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 642
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2021 год. 17 Януари 2022 559
Отчети ,,СЕС,, към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 627
Отчет на Капиталови разходи към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 602
Отчет за Касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 год. 13 Декември 2021 603
Отчет за Касово Изпълнение на бюджета към 31.10.2021г. 10 Ноември 2021 634
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024