Брой записи # 
Заглавие Публикуване Посещения
Обява-третиране против кърлежи 05 Април 2024 142
Община Оряхово обявява подбор за длъжност Главен специалист "Кадри и ТРЗ" към дирекция „Финансово-счетоводни дейности и данъци, социална политика и здравеопазване” 04 Април 2024 175
Община Оряхово обявява подбор за длъжност Младши специалист "Устройство на територията" към дирекция „Общински технически дейности, инвестиции и общинска собственост” 03 Април 2024 163
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, за 2024г. 07 Февруари 2024 290
Мерки безопасност 29 Януари 2024 209
Обява Мега Холд България ЕООД 14 Ноември 2023 377
ОБЯВИ-ВО 2023г. 11 Октомври 2023 376
ВИК-ОРЯХОВО 10 Октомври 2023 319
Обява за инвестиционно предложение: “Поддържане на оперативната зона, зоната за маневриране и зоната за подход на Пристанище за обществен транспорт ” Фериботен комплекс - Оряхово” от км 678.500 до км 676.400 на река Дунав” 29 Август 2023 319
План-график на дезисекционните мероприятия 14 Юли 2023 348
Община Оряхово. Всички права запазени! © 2024