Заповед на Директора на ОД “Земеделие” Враца издадена във връзка с чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗ

Създадена на Петък, 05 Август 2022

Писмо Заповед във връзка с чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Община Оряхово

Заповед №174/01.08.2022г.

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022