Протокол по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ /за разпределение на пасища между правоимащи лица/

Създадена на Неделя, 01 Май 2022

Протокол по реда на чл.37и,ал.6 от ЗСПЗЗ /за разпределение на пасища между правоимащи лица/

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2022