Заповед №202/09.09.2021 г. на Директор на ОДЗ гр.Враца, във връзка с изменение на Заповед № 176/04.08.20201 г

Създадена на Понеделник, 13 Септември 2021

Заповед №202/09.09.2021 г. на Директор на ОДЗ гр.Враца, във връзка с изменение на Заповед № 176/04.08.20201 г

Община Оряхово. Всички права запазени! © 2021